Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Volby ve Venezuele

Vítejte na stránce bolivar.wbs.cz v sekci Volby ve Venezuele

Úpravu tohoto bloku zahájíte dvojklikem...

Tato část stránek se bude věnovat volbám ve Venezuele od roku 1998 a nástupu presidenta Huga Rafaela Cháveze. Bude zde rovněž rozebrán vysoce efektivní a demokratický volební systém ve Venezuele chválený mezinárodními renomovanými agenturami a organizacemi (např. Carter Center, "Venezuelský volební systém je ten nejlepší, který jsem, kdy viděl,"-J. Carter, bývalý americký president). Některé volby (presidentské 2006, odvolací referendum 2004...) byli napadeny opozicí jako zfalšované, popř. upravené, nicméně výše zmíněná renomovaná organizace Carter Center u obou voleb vyvrátila podezření a sepsala o nich rozsáhlé zprávy, v nichž je označila za "férové, transparentní a bez větších problémů proběhlé,".

Presidentské volby 1998

Volební výsledky
Hugo Rafael Chávez Frías - Hnutí 5. republiky 56.2% 3,673,685 hlasů
Henrique Salas Romer - Project Venezuela 39.97% 2,613,161 hlasů
Irene Sáez - IRENE 2.82% 184,568 hlasů
Luis Alfaro Ucero - ORA 0.42% 38,304 hlasů
Volební účast 54% 6,537,304

Venezuelské konstituční referendum - duben 1999

Otázka 1: Mělo by být svoláno ústavodárné shromáždění?    
Ano 92.4% 3,516,558 hlasů
Ne 7.6% 290,524 hlasů
Neplatných --- 194,590
Volební účast 37.8% 4,001,672
Otázka 2: Souhlasíte, aby každý volič měl 10 hlasů? XXX XXX
Ano 86,5% 3,275,716 hlasů
Ne 13.5% 512,967 hlasů
Neplatných --- 212,989
Volební účast 37.8% 4,001,672

Volby do ústavodárného shromáždění - 1999

Vlastencká kandidátka 65.8% 121 poslanců
Demokratická kandidátka 22.1% 4 poslanci
Domorodí zástupci --- 3 poslanci
Ostatní strany 12.1% 3 poslanci
Volební účast 46.2% 4,849,000 hlasů

Venezuelské konstituční referendum - prosinec 1999

Otázka: Jste pro novou ústavu? XXX XXX
Ano 71.8% 3,301,475 hlasů
Ne 28.2% 1,298,105 hlasů
Volební účast 44.4% 4,819,786 hlasů

Venezuelské presidentské volby - 2000

Hugo Rafael Chávez Frías - MVR 59.76% 3,757,773 hlasů
Francisco Arias Cárdenas - La Causa R 37.52% 2,359,459 hlasů
Claudio Fermín - Ecuentro Nacional 2.72% 171,346 hlasů
Volební účast 56.63% 6,288,578 hlasů

Referendum o odborech - 2000

Otázka: Souhlasíte s odvoláním vedení odborů a vyhlášením voleb nového vedení na základě nové bolívarovské ústavy?    
Ano 69.4% 1,632,750 hlasů
Ne 30.6% 719,771 hlasů
Neplatné --- 280,002 hlasů
Volební účast 23.5% 2,632,523 hlasů

Referendum o odvolání presidenta Cháveze - srpen 2004

Otázka: Jste pro odvolání presidenta Huga Cháveze z funkce?    
Ano 41% 3,989,008 hlasů
Ne 59% 5,800,629 hlasů
Volební účast 70% ---

Parlamentní volby - 2005

Parlamentní volby v roce 2005 byli po porážce puče (2002), generální stávky (2003) a odvolacího referenda (2004) oslabenou opozicí bojkotovány. Voleb se zúčastnilo pouhých 25% voličů a vítězně z nich vyšlo Hnutí 5. republiky s 60%, následované Za sociální demokracii s 8.2%, Vlast pro všechny s 6.8%, Komunistickou stranou s 2.7%, stranou LAGO s 1.8% a Venezuelskou lidovou jednotou s 1.4% hlasů.

Presidentské volby - 2006

Hugo Rafael Chávez Frías - MVR 62.84% 7,309,080 hlasů
Manuel Rosales - New Era 36.9% 4,292,466 hlasů
Volební účast 74.69% 11,790,397 hlasů*

*-188,885 hlasů připadlo na 12 dalších presidentských kandidátů.

Konstituční referendum - 2007

Referendum o sérii 66 pozmeňovacích návrzích do bolívarovské ústavy. Jediné volby v nichž byl president Chávez poražen. Důvodem byli některé kontroverzní návrhy, které přiměli část levicových proudů zdržet se hlasování a presidentovi návrhy tak neuspěli jen velice těsně. Někteří kritici tvrdí, že pokud by se v referendu rozhodovalo o každém jednotlivém návrhu, celá řada by měla velkou šanci projít a uspět.

Otázka: Souhlasíte s návrhy série A?    
Ano 49.29% 4,379,392 hlasů
Ne 50.7% 4,504,354 hlasů.
Otázka: Souhlasíte s návrhy série B?    
Ano 48.94% 4,335,136 hlasů
Ne 51.05% 4,522,332 hlasů

President Chávez narozdíl od opozice v jiných volbách, svou porážku okamžitě uznal.

Venezuelské regionální volby - 2008

Volby 22 guvernérů a 2 starostů městských částí hlavního města Caracas. Účast dosáhla vysokých 65% a vítězně z nich vzešla nově zformovaná Sjednocená socialistická strana Venezuely, která získala 17 guvernérů a 1 starostu. Na tehdy ještě stále rozdrobenou opozici připadal zbytek guvernérů.

Venezuelské konstituční referendum - 2009

Z politického hlediska významné referendum, byť se v něm rozhodovalo o jediné otázce související s bolívarovskou ústavou a tou byl článek o omezení funkčních období volených představitelů státu. President Chávez a PSUV předložili k celonárodnímu referendu pozměňovací návrh ústavy, který by u všech veřejných funkcí zrušil limit funkčních období. Důvodem podle presidenta Cháveze bylo to, aby bolívarovská revoluce měla stabilní vedení. Opoziční kandidáti naopak běsnili a děsili svět, že se Chávez chce stát diktátorem. Brazilský president Lula de Silva komentoval situaci kriticky vůči opozičním hlasům. Položil řečnickou otázku proč opozice, USA a masmédia nekritizovala Alvara Uribeho, kolumbijského ex-presidenta, když zrušil limit jednoho funkčního období a pokusil se zrušit i limit dvou funkčních období, aby byl potřetí zvolen. Šlo o ironickou narážku na fakt, že Uribeho vláda byla pro-Washingtonsky orientovaná a podporovala nasazení americké armády v Kolumbii.
Opozice (Leopold Lopéz) si rovněž stěžovala, že president využíval státního rozhlasu a státní televize k propagaci kampaně za přijetí ústavních změn. Faktem však je, že dominantní pozici ve venezuelském zpravodajství mají soukromá masmédia a ta podporovala opozici a odpor proti ústavním změnám.

Ano 54,85% 6,310,482 hlasů
Ne 45.15% 5,193,839 hlasů
Volební účast 70.33% 11,504,321 hlasů*

* - 206,419 propadlých hlasů.
Voleb se účastnilo 100 zahraničních kontrolních pozorovatelů, kteří shledali referendum demokratickým a férovým.

Parlamentní volby - 2010

Parlamentní volby roku 2010 představovali významnou změnu, když v nich začala figurovat sjednocená opozice MUD, vedená stranami AD, Copei a Primero Justicia.
Složení opoziční kandidátky:
MUD: Demokratická akce, Copei, Primero Justicia, Hnutí za socialismus, Radical Causa R, Strana rudého praporu (maoisté), Za sociální demokracii...
Vládní kandidátka:
PSUV sdružující 11 levicových stran podporována venezuelskými komunisty a stranou Vlast pro všechny!

PSUV 48.3% 5,451,419 hlasů 96 poslanců
MUD 47.2% 5,334,309 hlasů 64 poslanců
Vlast pro všechny 3.1% 354,677 hlasů 2 poslanci
Ostatní 1.4% 155,429 hlasů 3 poslanci
Celkově --- 11,295,832 167 poslanců

Venezuelský systém parlamentních voleb funguje na principu "Vítěz bere vše".

VENEZUELSKÉ PRESIDENTSKÉ VOLBY - 2012

Volby celkově považované za rozhodující, které měli být auditem vlády presidenta Cháveze, bolívarovských misií a bolívarovské revoluce ve Venezuele. Opozice i vláda vedli obrovské mobilizační kampaně se zapojením stovek tisíc aktivistů na obou stranách a médií všech druhů. Vláda šla cestou internetových médií (twitter, facebook...), zatímco opozice cestou klasických médií (televize, noviny...).
Kampaň byla dlouho vyhrocená, obě strany se navzájem obviňovali z násilností. Kampaň Capriles-Radonskeho (opozičního kandidáta) byla založena na liberalizaci ekonomiky, boji s kriminalitou a vzoru v politice brazilského levicového presidenta Luly. Je nutné poznamenat, že brazilský president Lula několikrát vyjádřil krajní odpor ke Capriles-Radonskemu a prohlásil, že jeho politika nemá s Radonskeho nic společného. Zároveň Radonski, který dlouhodobě kritizuje venezuelskou vládu za neefektivní boj s kriminalitou úspěšně zdvojnásobil počet vražd a loupeží svou vlastní pasivitou ve státě Miranda, kde byl guvernérem.
Vláda svou kampaň vystavěla na prohlubování bolívarovských misií, sebekritice, vlasteneckých tradicí bolívarovství a hrozbě návratu staré oligarchické Venezuely a vlády dvou oligarchy vyvolených politických partají.
Kampaň byla na mezinárodní úrovni provázena nekritickou podporou opozičního kandidáta, i ze strany českých soukromých a státních médií a útoky proti zdravotnímu stavu presidenta Cháveze.

Hugo Rafael Chávez Frías Velká vlastenecká kandidátka 55.07% 8,191,132 hlasů
Henrique Capriles Radonski Stůl demokratické jednoty 44.31% 6,591,304 hlasů
Reina Sequera Dělnická síla 0.47% 70,567 hlasů
Luis Reyes ARO 0.05% 8,214 hlasů
María Bolivar Sjednocená demokratická strana za mír 0.04% 7,378 hlasů
Orlando Chirino Strana za socialismus a svobodu 0.02% 4,144 hlasů
Platných hlasů XXX 98.11% 14,872,739 hlasů
Neplatných hlasů XXX 1.89% 287,550 hlasů
Celkově hlasů XXX XXX 15,162,228 hlasů
Volební účast XXX 80.48% XXX

Pravdou je a shodla se na tom většina komentátorů, že šlo o volby s rekordní účastí mezi státy, kde nejsou volby zákonem povinné. I zástupci USA gratulovali za "vysokou účast" a "klidný průběh" voleb.

Zahraniční povolební reakce:
Argentina - Twitterová zpráva presidentky Kirchnerové:"Hugo, dnes si přeji říct ti, že si zoral zem, zasel si ji, zavlažoval a nyní sklízíš plody své práce. Tyto volby jsou vítězstvím všem Jihoameričanů a Karibičanů."
Bolívie - bolivijský president Evo Moráles prohlásil volby za vítězství všech národů Latinské Ameriky v jejich boji za suverenitu.
Brazílie - ministr zahraničí Antonio Patriota gratuloval presidentu Chávezovi a projevil sympatie s okamžitým uznáním porážky ze strany opozičního kandidáta.
Kuba - kubánský president Raúl Castro zaslal gratulační zprávu přes velvyslanectví v Mexico City. "Volby ukázaly sílu bolívarové revoluce a nezpochybnitelnou podporu kořenových hnutí,"řekl president Castro.
Ekvádor - president Rafael Correa, stejně jako presidentka Kirchnerová, "twiittnul" svoji gratulaci. "Celá Latinská Amerika je s tebou a s naší milovanou Venezuelou. Příští bitva: Ekvádor." (v roce 2013 se chystají volby v Ekvádoru).
Irán - pogratuloval rovněž president Mahmud Ahmadinežád a proslíbil zesílení spolupráce mezi Iránem a Venezuelou.
Nikaragua - sandinovský president Ortega pogratuloval presidentu Chávezovi a označil ho za "nezpochybnitelného vůdce pokračující latinskoamerické revoluce."
Rusko - president Vladimír Putin pogratuloval presidentu Chávezovi telefonicky k vítězství a také pogratuloval venezuelskému lidu za vysokou účast a zodpovědnost.
USA - zástupci ministerstva zahraničí (Department of State) pogratulovali k vysoké účasti a klidnému průběhu voleb.
Uruguay - uruguayský president Jose Mujica pogratuloval k vítězství a vyzval k pokračování procesu sjednocení a posílení Latinské Ameriky.

TOPlist