Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Bolívarovské misie

Vítejte na stránce bolivar.wbs.cz v sekci Bolívarovské misie

Bolívarovské misie

Bolívarovské misie, pojmenované podle Simona Bolívara, jsou masivními socioekonomickými programi a reformami venezuelské společnosti. Z velké části jsou dotované ropným průmyslem a stávají se zprostředkujícím článkem mezi zisky ropného průmyslu a obyvatelstvem Venezuely, které prvně v historii má prospěch z ropného zisku. Programy se zaměřují především na výstavbu školské a zdravotnické sítě, zajištění fungující infrastruktury, reformu zemědělství, podporu vědy a technologií a zajištění bydlení a práv nejchudším. Některé nesou jména hrdinů venezuelské osvobozenecké války a venezuelské historie (Francisco de Miranda, Ezequiel Zamora a další...). Misie se stávají zářnými příklady pro ostatní země 3. světa bohaté na ropu, které však svého bohatství nevyužívají ve prospěch obyvatelstva. Např. misie Barrio Adentro byla chválí Světová zdravotnická organizace a UNICEF.

Misie Barrio Adentro: Nejrozsáhlejší a nejúspěšnější z bolívarovských misií. Jejím cílem bylo kompletní zajištění bezplatné lékařské péče po celé Venezuele. Zatímco od poloviny 80. do poloviny 90. let 20. století venezuelská vláda vystavěla 50 (slovy padesát) klinik, od roku 2003 do roku 2007 bylo postaveno 4,659 klinik s plnou bezplatnou lékařskou péčí. Velkou zásluhu na rozvoji programu mají kubánští lékaři, inženýři a učitelé, kteří se zapojili do výstavby i fungování klinik. Opozice kritizuje program Barrio Adentro, že je neefektivní (což je v rozporu s údaji SZO, UNICEFu i venezuelského ministerstva zdravotnictví) a že se rozvijí pomalu. Na některých místech se skutečně pomalu rozvijí, například ve státě Zulia po nástupu opozičního guvernéra došlo k propadu a zpomalení programu :).

Misie Zamora: Pozemková reforma pojmenovaná podle venezuelského politika a následovníka Simona Bolívara, Ezequila Zamory. Zamora a jeho heslo:"Svobodu lidu a půdě" jasně vystihují podstatu pozemkové reformy. Cílem je zaměřit zemědělství ve prospěch drobných zemědělců, včetně domorodého obyvatelstva a nikoliv nadále upřednostňovat bílou oligarchii a velkoplantáže. Na misii Zamora participuje 116 tisíc rodin, které získali do užívání více než 2 milióny hektarů půdy.

Misie Robinson: Započata v červenci 2003 a pojmenována podle filosofa a učitele Simona Rodrigueze jež užíval pseudonym Robinson, stala se jednou z nejdůležitějších osvětových misií bolívarismu. Cílem misie byl slib eliminovat negramotnost v celé Venezuele. V době nástupu Huga Cháveze na pozici presidenta bylo ve Venezuele 1.5 miliónu negramotných (6.25% tehdejší populace). Mnozí z nich domorodého původu a starší lidé. Po pouhých 2 letech, v říjnu 2005, se Venezuela prohlásila za stát s 99% gramotností. Číslo bylo potvrzeno i pozorovatelskými týmy Organizace spojených národů. Desítky tisíc lidí, kteří kdysi nebyli vidět nyní získali vzdělání v psaní, čtení a počítání. Venezuela je dnes jednou z mála zemí Latinské Ameriky, kde byla úplně eliminována negramotnost a podle jejích vlastních programů se vytváří programy v Bolívii a Ekvádoru.

Misie Miranda: Pojmenována podle generála Francisca de Mirandy (1750 - 1816), hrdiny venezuelské osvobozenecké války a mentora Simona Bolívara. Program Miranda spočívá ve vytvoření teritoriální domobrany, občanských milicí o síle 1 miliónu příslušníků. Do programu se zatím (2008) zapojilo 400 tisíc obyvatel. Domobrana má pomáhat během živelných a jiných katastrof, jako brigádnici při pracích na farmách a venkově a v neposlední řadě jako polovojenské jednotky při nepřátelském vojenském útoku na Venezuelu.

Misie Sucre: Další vzdělávací program započatý roku 2003, tentokrát pojmenovaný podle Jose Antonia de Sucre, vlasteneckého hrdiny 18. století. Tento vzdělávací program se zaměřuje na vysoké školství a na jeho zpřístupnění všem vrstvám společnosti, při zkrácení studia z 5 a více let na 3 roky. Díky tzv. Washingtonskému konsensu a masivním neoliberálním reformám měli nižší vrstvy společnosti jen velice malou naději dostat se na vysoké školy a těm dominovala především mládež nejbohatší elity. S nástupem vlády presidenta Cháveze se to změnilo. Počet vysokoškolských studentů v době nástupu presidenta Cháveze dosahoval přibližně 200 - 300 tisíc. V dnešní době se pohybuje kolem 2 miliónů. Za vlády presidenta Cháveze bylo vystavěno 5 univerzit. Pouze jedna vznikla ještě z dekretu presidenta Caldery. Stejně tak vznikli 4 nová oddělení Univerzity Institutu Technologií. Nejdůležitější z univerzit je dnes Bolívarovská univerzita Venezuely. Opoziční vůdce Julio Borges jí nazval "Odpornou propagandistickou továrnou" (Monte Real, 25. 5. 2006). Ostatní ji nazývají příležitostí pro nejchudší k dosažení vzdělání (Justin Podur a Maria Ejilda Castellano, 19. 9. 2004). BUV studuje 180 tisíc studentů. Venezuelský vysokoškolský systém je plně hrazen.

Misie Mercal: Program státního financování základních potravin (chleba, cukr, sůl, některé druhy ovoce a zeleniny, oleje...) v rámci sítě drobných státních potravinových obchodů orientovaných na nejchudší obyvatelstvo a odlehlé oblasti.

Misie Ribas: Zahájena v roce 2003 a pojmenovaná podle Jose Felixe Ribase, venezuelského hrdiny vlasteneckých bojů, zaměřuje se na vysokoškolské vzdělávání a možnost znovuzískání vzdělání. Některými, vč. presidenta Cháveze kritizována pro nízkou efektivnost.

Misie Habitát: Program s cílem vymýtit bezdomovectví ve Venezuele. Do roku 2019 má být v rámci misie Habitát a programu Revolución Habitacional vystavěno 1 milión bytů.

Misie Corazón Adentro: Program na podporu kulturních akcí v městech a městských komunitách.

Misie Ciencia: zahájena v roce 2006, orientuje se na vědecký a technologický rozvoj. Pod její záštitou se 400 tisíc lidí cvičí s open-source programy a vědeckými systémy. Součástí programu je rovněž vytvoření internetových výzkumných sítí pro spolupráci vědců a techniků a volný technologický pokrok.

Misie Vuelta al Campo (Návrat na venkov): Program podporující deurbanizaci a odchod nejchudších Venezuelců z měst za skutečnými příležitostmi na venkově. Spuštěn v roce 2005.

TOPlist