Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

PSUV

Vítejte na stránce bolivar.wbs.cz v sekci PSUV

Úpravu tohoto bloku zahájíte dvojklikem...

PSUV - Partido Socialista Unido de Venezuela

PSUV - Partido Socialista Unido de Venezuela - Sjednocená socialistická strana Venezuely, je projekt presidenta Huga Cháveze a představitelů Hnutí 5. republiky na sjednocení levicových a socialistických stran ve Venezuele.
V roce 2006 bylo osloveno 22 levicových politických stran s nabídkou sjednocení. Nabídku přijalo 10 z nich. Jmenovitě:
Lidové volební hnutí, Nezávislé hnutí všichni vítězí, Venezuelská lidová jednota, Revoluční hnutí Tupamaro, Socialistická liga, Hnutí za přímou demokracii, Unionistická strana, Militantní občanská strana, Síly akce základní koordinace a Nezávislý za národní komunity.
Zbylé oslovené strany sice odmítli sjednocení, ale nadále podporují vládu presidenta Cháveze.

Strana PSUV si dala za cíl vytvořit občanská "kořenová" hnutí, "bolívarovské prapory" a další organizace, které by bolívarovskou revoluci zakořenili do celé venezuelské společnosti. Později přijala za své myšlenky "Socialismus pro 21. století". Myšlenkový směr vytvořený historikem a filosofem Heinzem Dietrichem, odmítající dogmatický sovětský socialismus, útisk a represe v sovětských a prosovětských režimech. Socialismus pro 21. století je orientován na celou společnost, na lidská práva a svobody, na rovnoprávnnost, zajištění sociálního postavení nejchudších, podporu drobného podnikání, zemědělství a řemeslnictví. Tyto ideje PSUV přijala za své skrze bolívarovské misie je taky praktikuje.

PSUV měla v době založení 5.7 miliónu členů. Od založení jí vede Hugo Chávez. Strana je poměrně mladá, věkový průměr je 35 let.

Podle některých komentátorů (Dr. George Ciccarilleo-Maher, Drexel Department of History and Politics, rozhovor pro DrexelNow) se ve straně PSUV nachází dva proudy. Pravicová frakce soustředěná kolem Diosdada Cabella, bývalého vícepresidenta a předsedy Národního shromáždění, který se opírá o pomoc vojenských loajalistů ve straně, důstojníků ještě z doby Bolívarovského revolučního hnutí v 80. letech a levicová frakce Eliase Jaua, rovněž bývalého vícepresidenta a bývalého ministra zemědělství, který má blíže ke kořenovým a občanským organizacím a řadovému členstvu. Existuje i střední proud kolem presidentem Chávezem doporučeného Nicolase Madury, který pochází z odborářského a dělnického prostředí, spíše než s armádních kruhů. Pravicová i levicová frakce v PSUV jsou silné a zřejmě bude záležet na podpoře středního proudu, která frakce převáží a stane se vedoucí v PSUV a při možných radikálních změnách v PSUV.

TOPlist